Aparaty powietrzne

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

Zasady działania

Aparat oddechowy o otwartym obiegu wyposażony jest w butlę na sprężone powietrze (HP). Aparat dostarcza użytkownikowi powietrze zdatne do oddychania z noszonej na plecach butli.

Pochodzące z butli wysokie ciśnienie redukowane jest do średniego ciśnienia (MP) przy pomocy zaworu redukcyjnego pierwszego stopnia HP / MP. Następnie, podlega redukcji na drugim stopniu — automat oddechowy — i wpływa do maski oddechowej już jako powietrze zdatne do oddychania.

Niezależnie od rytmu oddechowego użytkownika, automat oddechowy wytwarza lekkie nadciśnienie w masce zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się do maski powietrza z otoczenia.

 

 

 

 

 

Noszak i pasy nośne

Noszak zapewnia stabilność i wygodę noszenia aparatu. Jego kształt odpowiada anatomicznej budowie człowieka a wycięcia na plecach wydatnie zmniejszają efekt pocenia się. Noszak wyposażony jest w uchwyty do przenoszenia i trzy punkty, do których można dopiąć linkę ratowniczą.

Regulowane pasy mocujące butle umożliwiają mocowanie butli różnego typu. Dzięki obrotowemu mocowaniu, pas biodrowy dopasowuje się do ruchów ciała użytkownika. Manometr umocowany jest na pasku ściągającym pasy naramienne. Noszak i pasy wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć i samo wygaszających się.

Reduktor HP/MP

Zawór redukcyjny stabilizuje średnie ciśnienie niezależnie od pozostającego w butli ciśnienia i rytmu oddechowego użytkownika. Zawór redukcyjny zamontowany jest na noszaku i można do niego podłączać butle różnego typu. Pracuje w zakresie 200 lub 300 bar.

Zawór może być stosowany w zakresie temperatur od —30°C do 70°C. Wbudowany zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy średnie ciśnienie przekroczy 13 bar lub, gdy wystapi jakiś problem.

Zawór redukcyjny podłączony jest do:

  • przewodu średniego ciśnienia prowadzącego do automatu oddechowego,
  • podwójnego przewodu — wysokie ciśnienie prowadzi do manometru a średnie ciśnienie do sygnału alarmowego.

Zawór redukcyjny wyregulowany jest tak, aby generował ciśnienie na poziomie 7 bar.

Drugie wyjście z zaworu redukcyjnego może być opcjonalnie wyposażone w łącznik MP, różny w zależności od typu stosowanej maski i łącznika średniego ciśnienia.

Manometr i sygnał alarmowy

Wyposażony w luminescencyjna, skalowaną tarczę manometr pokazuje w barach pozostałe w butli ciśnienie.

Zasilany średnim ciśnieniem, bardzo efektywny sygnał alarmowy (>3000 Hz i > 90 Dba z odległości 1 metra), iformuje użytkownika gdy ciśnienie spadnie do 55 bar, co ozna cza, że przy normalnym rytmie oddechowym, użytkownikowi pozostało 10 minut autonomii.

Sygnał alarmowy uruchamiany jest automatycznie i działa w sposób ciągły, aż do czasu zupełnego opróżnienia butli.

Sygnał alarmowy zasilany jest średnim ciśnieniem o wartości mniejszej niż 55 bar i o przepływie mniejszym nż 5 l/min.

Automat oddechowy

Po podłączeniu do maski, automat oddechowy dostarcza do niej powietrze pochodzące z zaworu redukującego ciśnienie.

Automat oddechowy wyposażony jest w system Air Klic, łatwy w obsłudze mechanizm łączący automat z maską.

Automat oddechowy nie może być wypięty z maski przypadkowo. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku świadomie wykonanej czynności polegającej na jednoczesnym naciśnięciu obu przycisków Air Klic. Nadciśnienie w masce jest uruchamiane automatycznie, po wpięciu automatu do maski. Po wypięciu automatu z maski automatycznie następuje odcięcie przepływu. System by-pas umożliwia użytkownikowi aparatu uzyskanie dodatkowego wlotu powietrza do maski jak również umożliwia opróżnienie systemu z powietrza.