Boisko do siatkówki plażowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania wolnego czasu na naszym boisku!