Historia jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku została powołana z inicjatywy mieszkańców wsi w 1914r. Liczba członków w tym okresie wynosiła około 30 osób. Na pierwszym posiedzeniu został wybrany zarząd, którego pierwszym prezesem został wybrany Maksymilian Konarski, właściciel majątku ziemskiego, a naczelnikiem Stanisław Członkowski, kierownik szkoły w Kluczewsku.

            

W1916 roku prezes Konarski przekazał w nieodpłatne użytkowanie OSP pomieszczenia po byłym magazynie podworskim na sprzęt przeciwpożarowy i inne cele kulturalne. W tym czasie mimo trudności finansowych zakupiono beczkę, sikawkę ręczną oraz część umundurowania. W tym samym roku 12 członków OSP z Kluczewska pod dowództwem naczelnika pana Członkowskiego, uzbrojonych w posiadany sprzęt otoczyło siedzibę dworu w celu rozbrojenia Austriaków. Zabrano im broń a następnie polecono udać się w kierunku granicy.

W roku 1926 rozpoczęto starania o wybudowanie remizy strażackiej. Dziedzic jako prezes podarował działkę w centrum wsi oraz przekazał drewno z własnego lasu na całą budowę. Remiza została wybudowana czynem społecznym i przetrwała do 1963 roku. W 1937 roku zmarł pierwszy prezes Maksymilian Konarski.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich remiza została przez nich przejęta na magazyn, zniszczono sztandar, dokumentację, sprzęt i umundurowanie. Po zakończeniu okupacji został wybrany nowy zarząd, w którym funkcję prezesa objął Stanisław Wójcik, a funkcję naczelnika Feliks Szymański. W późniejszych latach funkcję tę pełnili również: Pura Antonii i Wiatrowski Józef.

W roku1952 jednostka zakupiła pierwszą motopompę, która jest na stanie do chwili obecnej, a następnie stary używany samochód. W 1958 roku OSP otrzymała sprawny samochód Star 20. W roku 1963 po śmierci Józefa Wiatrowskiego wybrany został nowy zarząd, w skład którego weszli: Henryk Midura jako prezes i Władysław Włódzik jako naczelnik. Zmieniono również pozostałych członków zarządu. Zarząd ten w prawie niezmienionym składzie pełnił swą funkcję przez 33 lata, do roku 1995.

Okres ten był dla jednostki okresem sukcesów pod względem sprawności i rozwoju gospodarczego. Już w pierwszych latach jednostka zajmowała pierwsze miejsce na zawodach powiatowych oraz pierwsze miejsce na zawodach powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku, Suchedniowie i Kielcach. W roku 1964 OSP Kluczewsko wzięła udział w I Krajowych Zawodach Pożarniczych w Zabrzu. Na zawodach tych drużyna w składzie: Włódzik Władysław syn Józefa, Włódzik Józef, Włudzik Władysław syn Grzegorza, Włódzik Wacław, Ławiński Stanisław, Janus Roman, Wiatrowski Władysław, Dumin Stanisław i Dumin Stefan zdobyła srebrny medal.

Sukcesy jednostki ułatwiły realizację planu budowy nowej remizy. Ze zgromadzonych materiałów budowlanych i środków finansowych uzyskanych częściowo z dotacji państwowych oraz przy pomocy czynów społecznych wybudowano remizę oddaną do użytku w 1968 roku. Przed zmianą podziału administracyjnego państwa w 1975 roku, jednostka OSP Kluczewsko otrzymała nowy samochód marki Żuk, który w dobrym stanie służył w jednostce do roku 2009. W 1979 roku decyzją Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku został przydzielony nowy samochód Star 244, który nie mieścił się w wybudowanym garażu. Znów trzeba było dobudowywać nowy garaż.

W następnych latach dobudowano nowe skrzydło budynku. Oddanie rozbudowanej remizy do użytku połączono w 1986 roku z uroczystością 70-lecia istnienia straży. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i terenowych oraz 20 jednostek straży. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 8.03.1995 jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W tym samym roku 1 czerwca odbyły się obchody 80-lecia OSP Kluczewsko. Przy udziale władz administracyjnych i 17 jednostek straży została odprawiona msza święta celebrowana przez księdza kanonika Józefa Barczyka i przekazany został nowy sztandar. W uroczystości tej jako gość honorowy wzięła udział córka pierwszego prezesa Konarskiego, Krystyna Łosiowa.

W  2004 roku na stadionie sportowym w Kluczewsku odbyły się uroczystości związane z obchodami 90-lecia naszej jednostki. Rozpoczęły się one mszą świętą odprawioną przez księdza Józefa Barczyka. Następnie zasłużeni członkowie OSP odebrali wyróżnienia i medale z rąk zaproszonych gości. Na zakończenie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawodnicy OSP Kluczewsko okazali się ich zwycięzcami, nawiązując w ten sposób do wspaniałych tradycji naszej jednostki w sporcie pożarniczym.

W roku 2009 dzieki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Kluczewsku oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pozarna w Kluczewsku otrzymała samochód  marki VOLVO. Mamy nadzieję, że bedzie on służył naszej jednostce przez wiele lat.