VOLVO

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

GBA 2,5/16/4

VOLVO FL 4XR2

Numer operacyjny: 519 – 05

Dane techniczne pojazdu ratowniczo-gaśniczego:

Podwozie: Volvo typ FL 4XR2

Moc: 240 KM (177 kW) lub 280 KM (206 kW)

Napęd: 4 x 2

Dopuszczalna masa całkowita: 12 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4

Zabudowa ratowniczo-gaśnicza:

konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna i aluminium

żaluzje – aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z układem zabezpieczającym

układ schowków: 7 (3+3+1)

Zbiornik wody i środka pianotwórczego:

zbiornik wody o pojemności 2500 l (kompozyt)

zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l (kompozyt)

dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%)

szybkie natarcie, zwijanie ręczne/elektryczne o długości 60 m z prądownicą wysokociśnieniową

działko wodno-pianowe typ DWP 8/16

Układ wodno-pianowy:

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia typ AW 16/8 – 4/40

wydajność 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar

wydajność 260 l/min przy ciśnieniu 40 bar

Wyposażenie standardowe:

pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy z głowicą – 2×1000 W

sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360)

niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału pracy autopompy

fala świetlna