Zarząd

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

W składzie Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku zasiadają następujący druhowie:

PREZES
dh Dariusz Ławiński
 

V-CE PREZES

 

 

 

NACZELNIK OSP

dh Jarosław

Łączek

dh Sławomir

Twardowski

 

SKARBNIK

 

GOSPODARZ

 

SEKRETARZ

   dh Teresa 

Walasek

dh Sylwia

Majecka

 

dh Monika

Mucha

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

KRONIKARZ

 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

dh Karol

Banaszczyk

 

 

dh Paweł

Jamróz

dh Władysław

Włódzik

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

dh Michał Gacek

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

dh Łukasz

Kusa 

dh Robert

Ławiński