Zmarli członkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku

ZMARLI CZŁONKOWIE OSP KLUCZEWSKO

1. Konarski Maksymilian
2. Członkowski Stanisław
3. Kozieł Wawrzyniec
4. Łączek Wawrzyniec
5. Włódzik Wojciech
6. Szymański Feliks
7. Jamróz Jan
8. Midura Władysław
9. Wytrych Stanisław s. Ludwika
10. Janus Kazimierz
11. Wiatrowski Józef
12. Wiatrowski Jan
13. Jasnos Tomasz
14. Kopeć Franciszek
15. Pura Antoni
16. Włódzik Grzegorz
17. Szczukocki Władysław
18. Wytrych Stanisław s. Wacława
19. Stelmach Jan
20. Kaptur Stefan
21. Kopeć Józef
22. Jamróz Władysław
23. Ks. Kanonik Siwiec Jan
24. Szymczyk Czesław
25. Celebański Marian
26. Dumin Stefan
27. Ławiński Stanisław
28. Glanda Stefan
29. Wytrych Eugeniusz
30. Chudy Mieczysław
31. Pryt Wacław
32. Wiatrowski Władysław
33. Bąk Mieczysław
34. Midura Henryk
35. Janus Roman
36. Janus Władysław
37. Kusa Eugeniusz
38. Bąk Stanisław
39. Bąk Bogusław